LOA JBL KI81

11.200.000 

Tóm tắt sản phẩm:

– Đơn vị tính: Đôi
– Loa passive 2 đường tiếng, Bass 12″
– Ứng dụng cho Karaoke

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm tương tự