LOA JBL KI 512

17.000.000 

Tóm tắt sản phẩm:

– Đơn vị tính: Đôi
– Loa passive 3 đường tiếng, Bass 12″
– Ứng dụng cho Karaoke

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm tương tự